Publications

To the people of the Netherlands/ Aan het volk van Nederland

05:58 24.03.16
An appeal from Ukrainian civil society to the Dutch people

The text is available in English and Dutch

The Ukrainians are commemorating the events which took place in Kyiv exactly two years ago: the pinnacle of the Revolution of Dignity (also known as Euromaidan), bloodshed and deaths of more than a hundred of peaceful protesters.

People in Ukraine first came out onto the streets when it became public that then-President Viktor Yanukovych failed to sign the EU-Ukraine Association Agreement. A week later, after a violent crackdown on protesters, the uprising spread nationwide. Real Revolution of Dignity started when fundamental rights to assembly and freedom of expression were violated by the regime of former President.

If you ask an average Ukrainian what Euromaidan was about, they would say it was about human rights, fighting corruption, and accountability of the government. It was not about the membership in the European Union. It was about Ukraine's European dream, if by «European» you mean democracy and rule of law.

Revolution of Dignity might seem to be a thing of the past, yet the struggle continues not on the streets but in governmental institutions. Ukrainians desperately need the Association agreement that will provide a crucial roadmap for implementation of high standards of public policy. This is what so many Ukrainians sacrificed their lives for. Ukraine is able to fight corruption, defend human rights and modernize economy without the Association Agreement, but with it the transformation of Ukrainian economy and society will go faster and much more effectively.

Association Agreement was signed not because it was imposed by Brussels and European Union. It was signed because Ukrainian people had the courage to go onto the streets and defend their demands for three long months of winter.

On April 6, 2016 the Netherlands will hold the referendum on the EU-Ukraine Association Agreement. For the Association Agreement to come in force, there is just one step left – voting «Yes» at the referendum in the Netherlands.

Allow us our future.

Alyona Getmanchuk, Director, Think Tank “Institute of World Policy”

Iryna Bekeshkina, Director, Ilko Kucheriv Democratic Initiative Foundation

Ihor Koliushko, Head of the Board, Centre of Policy and Legal Reform

Oleh Rybachuk , Head, NGO “Centre UA”

Oleksii Khmara, Executive Director, Transparency International Ukraine

Yevhen Fedchenko, Co-Founder and Director, StopFake

Sergiy Sydorenko, Editor, NGO “European Pravda”

Bogdan Globa, Executive Director, LGBT organization “Tochka Opory” | Fulcrum

Alya Shandra, Managing Editor, Euromaidan Press

Oleksandra Matviychuk, Head of the Board, Center for Civil Liberties

Anna Golubovska-Onisimova, Chair of the Board, Ukrainian Environmental Non-governmental Organization “MAMA-86”

Oleksiy Matsuka, Head of the Board, NGO “Donetsk Institute of Information”

Andriy Kulakov, Program Director, Internews-Ukraine

Oleksandr Sushko, Research Director, Institute for Euro-Atlantic Cooperation

Tetiana Pushnova, CEO, UKRAINE TODAY

Hennadiy Maksak, Head Foreign Policy Council "Ukrainian Prism"

Oleksiy Melnyk, Director, Foreign Relations and International Security

Programmes, Razumkov Centre

Dmytro Levus, Director, Center for Social Research "Ukrainian Meridian"

Oleksii Turhan, Vice Director for Social Research "Ukrainian Meridian"

Oleh Lysniy, Vice-president Analytical center "Politics"

Lyudmyla Kozlovska, President, Open Dialog Foundation

Oleksii Pogorelov, General director, Ukrainian Association of Press Publishers (UAPP)

Lada Roslycky, Director of Strategic Communications Ukraine Today

Nataliya Popovych, co-founder, Ukraine Crisis Media Center

De Oekraïners herdenken de gebeurtenissen die precies twee jaar geleden in Kiev plaatsvonden: het hoogtepunt van de Revolutie van de Waardigheid (ook bekend als Euromaidan), wat bloedvergieten en de dood van meer dan honderd vreedzame betogers tot gevolg had.

In Oekraïne gingen er voor het eerst mensen de straat op toen bekend werd dat de toenmalige president Viktor Janoekovitsj besloten had de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne niet te tekenen. Een week later, na een gewelddadige repressie van de protestmarsen, breidde de opstand zich verder uit over het land. Een ware Revolutie van de Waardigheid brak uit toen de grondrechten en vrijheid van meningsuiting werden geschonden door het regime van de voormalige president.

Als je een gemiddelde Oekraïener vraagt waar Euromaidan om ging, zouden ze je zeggen dat het ging om mensenrechten, corruptiebestrijding en de verantwoordingsplicht van de regering. Het ging niet om het lidmaatschap van de Europese Unie. Maar het betrof wel de Europese droom, als je onder “Europees” democratie en rechtsstaat verstaat.

De Revolutie van de Waardigheid lijkt misschien iets uit het verleden, maar de strijd gaat nog steeds door, zij het niet op straat dan toch wel in de overheidsinstellingen. Oekraïne heeft de associatieovereenkomst hard nodig, want het biedt het land een cruciaal stappenplan om een regeringsbeleid van hoog niveau in te voeren. Dit is waar zo veel Oekraïners hun leven voor hebben gegeven. Ook zonder de associatieovereenkomst kan Oekraïne de corruptie bestrijden, de mensenrechten verdedigen en de economie moderniseren, maar mét dit verdrag kan de omslag van de Oekraïense economie en samenleving veel sneller en effectiever plaatsvinden.

De associatieovereenkomst is niet ondertekend omdat dit door Brussel en de Europese Unie is opgelegd. Het werd ondertekend omdat de Oekraïense bevolking gedurende drie lange wintermaanden de moed had om de straat op te gaan om hun eisen kracht bij te zetten.

Op 6 april 2016 houdt Nederland het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Om de associatieovereenkomst in werking te stellen, hoeft er nog slechts één stap gezet te worden: ‘Ja’ stemmen tijdens het referendum in Nederland.

Help ons een betere toekomst te hebben.

Aljona Getmantsjoek, directeur van de denktank “Institute of World Policy”

Irina Bekesjkina, directrice van het Instituut voor Democratisering Ilko Koetsjeriv

Ihor Kolioesjko, bestuursvoorzitter van het Centre of Policy and Legal Reform

Oleh Rybatsjoek, voorzitter van de ngo “Centre UA”

Oleksij Chmara, uitvoerend directeur van Transparency International Oekraïne

Jevhen Fedsjenko, medeoprichter en directeur van StopFake

Sergei Sidorenko, redacteur van de ngo “Europese Pravda”

Bogdan Globa, uitvoerend directeur van LHBT-organisatie “Totsjka Opory” | Fulcrum

Alya Shandra, hoofdredacteur van Euromaidan Press

Oleksandra Matvijtsjoek, directeur van het Centre for Civil Liberties

Anna Goloebovska-Onisimova, voorzitter van de Oekraïense milieu-ngo “MAMA-86”

Oleksij Matsoeka, directeur van de ngo “Donetsk Institute of Information”

Andrij Kulakov, Directeur van het Programma Internews-Oekraïne

Oleksandr Susjko, onderzoeksdirecteur, het Instituut voor Euro-Atlantische samenwerking

Tetiana Pusjnova, de bestuursvoorzitter van UKRAINE TODAY

Gennadij Maksak, Hoofd in het Raad van Buitenlandse Beleid "Oekraïense

Prism"

Oleksij Melnyk, directeur voor de buitenlandse betrekkingen en

programma's van internationale veiligheid, Razoemkov Center

Dmytro Levus, directeur voor de Centrum Sociaal Onderzoek "Oekraïense

Meridiaan"

Oleksij Turhan, vice-directeur voor de Centrum van Sociaal Onderzoek

"Oekraïense Meridiaan"

Oleg Lysnij, vice-president voor de Analytische center "Politiek"

Ljudmyla Kozlovska, President voor de Fonds Open Dialoog

Oleksij Pogorelov, de algemeen directeur van de Oekraïense Vereniging van de Persdienst Uitgeverijen (UAPP)

Lada Roslycky, directeur aan de Strategische Communicatie van "Ukraine Today"

Natalija Popovytsj, de mede-oprichter, het Crisis Mediacenter van Oekraïne

Communicating Europe in a New Regional Security Environment
26 April, 2017
Publication produced in the framework of the project “V4 Supporting Communication Strategy of Moldova, Georgia and Ukraine on Implementing AA and DCFTA led by the Foreign Policy Association of Moldova and supported by the International Visegrad Fund.
Subscribe for IWP newsletter
×
Subscribe for IWP newsletter
If you wish to receive IWP news, you can subscribe to. Letters will be sent when fresh news will appear, but not often than three times a week.