Публікації

Аудит зовнішньої політики України: Індекс відносин (3 випуск)

12:23 26-4-2017

ІСП та Truman Agency опублікували третій випуск аналітичного звіту «Аудит зовнішньої політики України: Індекс відносин (січень-березень 2017)».

У матеріалі розглянуто ключові події і тренди, а також основні питання двостороннього порядку денного України з ЄС, США, Росією та Китаєм. Спецтемою випуску став аналіз розбудови вітчизняної оборонної промисловості та міжнародної співпраці у цій сфері.

За перiод iз сiчня по березень 2017 року Україна зберегла позитивну динаміку у вiдносинах зi своїми партнерами – США, ЄС та Китаєм; на російському ж напрямку спостерігалося подальше погіршення. Відносини України та ЄС були оцінені у +53 бали (-12 балів відносно показника за жовтень-грудень), з Китаєм – у +27 балів (зростання на 2 бали), зі США – у +28 балів (зростання на 6 балів), а відносини з Росією – у -61 бал (суттєве погіршення у порівнянні з попереднім кварталом, на -22 бали).

Скорочена версія дослідження доступна тут.

Повну версію аналітичного матеріалу ви можете отримати на запит БЕЗКОШТОВНО за електронною адресою [email protected].

Методологія

Публiкацiя «Аудит зовнiшньої полiтики України. Iндекс вiдносин» заснована на монiторингу та аналiзi подiй у зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками – ЄС, США, Китай, Росiя. Документ готується на регулярнiй основi – щоквартально – для вiдстеження динамiки розвитку ситуацiї. На додаток до постiйних напрямкiв експертна група щоразу готує аналiз спецiальної теми – найважливiшої подiї, проблеми, тренду за звiтний перiод. Важливою складовою дослiдження є не лише спостереження експертiв, а й ексклюзивнi iнтерв’ю представникiв української влади, що вiдповiдають за тi чи iншi напрямки зовнiшньої полiтики, вiтчизняних та iноземних дипломатiв.

Загальна оцiнка напрямку – це сума балiв критерiїв, що характеризують даний напрямок протягом звiтного перiоду. Експертна група бере за основу методологiю BISS, який розробив чiтку шкалу оцiнки подiй у зовнiшнiй полiтицi.