Публікації

0
Аудит зовнішньої політики України: Індекс відносин (4 випуск)

10:14 24-7-2017

ІСП та TRUMAN Agency опублікували четвертий випуск аналітичного звіту «Аудит зовнішньої політики України: Індекс відносин (квітень-червень 2017)».

Повну версію аналітичного матеріалу ви можете отримати на запит у TRUMAN Agency за електронною адресою [email protected].

УКРАЇНА-США

Позитивнi бали: +30,5

Негативнi бали: -1,5

Загалом: + 29

Резюме відносин

Принцип «крапля камiнь точить», який вибрав офiцiйний Київ на американському напрямку зовнiшньої полiтики, останнiми мiсяцями почав приносити свої плоди. Українська дипломатiя, як i нашi партнери у США, зумiли скористатися сприятливою для України внутрiшньополiтичною кон’юнктурою у Сполучених Штатах. Чи не вперше в iсторiї вiдносин український президент був настiльки ж потрiбен американському для укрiплення своїх полiтичних позицiй всерединi країни, як зазвичай американськi лiдери потрiбнi українським. I чи не вперше з часiв ядерного роззброєння позицiя українського лiдера є настiльки важливою для Бiлого Дому, як є сьогоднi для Трампа, з огляду на звинувачення у зв’язках iз Росiєю. Наразi найбiльш очевидним проявом того, як українська сторона скористалась поточною кон’юнктурою в США, стала зустрiч Президента України iз Президентом США. Нагадаємо, для української сторони критично важливо було зустрiтись з американським президентом до запланованих переговорiв Путiна з Трампом у Нiмеччинi.

Понад те, вперше в iсторiї українсько-американських вiдносин Президент США окремо прийняв в Овальному кабiнетi – хоча й поза офiцiйним графiком – Мiнiстра закордонних справ України Павла Клiмкiна. Вийшла на фiнальну стадiю пiдготовка конкретних угод в обороннiй сферi, якi, помiж тим, так i не були пiдписанi пiд час вiзиту української делегацiї на чолi з Президентом до США. На момент вiзиту Порошенка в США американське посольство в Києвi вже активно готувало iнший вiзит – держсекретаря Тiллерсона до України. Найближчими мiсяцями також вiдбудуться вiзити мiнiстрiв енергетики та оборони США. Iншими словами, нарештi був запущений повноцiнний дiалог не лише з Конгресом США, а й на мiжурядовому рiвнi.

Динамiка вiдносин мiж Україною i США в останньому кварталi – це доказ того, наскiльки ефективно може працювати той чи iнший напрямок зовнiшньої полiтики, якщо вiн прiоритизований на всiх рiвнях, включно з президентським. Полiтика «America first» Президента України несе у собi i додатковi ризики: оцiнка українсько-американського дiалогу в Українi залежить в основному вiд оцiнки полiтики Президента Порошенка загалом. Тi, хто його пiдтримують, вважають ефективним i американський напрямок, тi, хто в опозицiї, – навпаки.

Українi та її союзникам у США за останнi мiсяцi складно, але вдалось утримати статус-кво у вiдносинах. Однак цей статус-кво є таким же несталим, як позицiї глави Бiлого Дому з низки питань. Очевидно, що на українському напрямку ми й далi будемо спостерiгати боротьбу мiж послiдовнiстю американської полiтики щодо України з непослiдовнiстю нинiшнього президента США. У багатьох критичних для Києва питаннях ми стаємо свiдками ситуацiї, коли є позицiя Америки, а є позицiя президента

УКРАЇНА-ЄС

Резюме відносин

Позитивнi бали: +57

Негативнi бали: -14

Загалом: +43

Брюссель та Київ переживали перiод турбулентностi з квiтня до червня 2017 року. Зрештою, безвiзовий режим з ЄС став реальнiстю, i європейську iнтеграцiю вiдчули звичайнi люди. Водночас ЄС завершує процес ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю, який затримався через референдум у Нiдерландах. Добрi новини примножує ще й рiшення ЄС щодо збiльшення додаткових квот на товари за нульовою ставкою, якi створять новi можливостi для українського бiзнесу.

Проте у другому кварталi 2017 року вiдносини мiж Україною та ЄС погiршилися в iнших напрямках. Європейському Союзу вривається терпець через затримку низки реформ, якi Україна зобов’язалася виконати. Переважно вони стосуються сфер охорони здоров’я, митницi тощо i застрягають у Верховнiй Радi України. Також український парламент ухвалив низку рiшень, якi суперечать Угодi про асоцiацiю. Одним iз них є подовження ще на три роки збiльшеного податку на експорт металобрухту. Хоча вони суперечать зобов’язанням, якi Україна взяла на себе, протекцiонiстськi заходи, запровадженi в країнi, допомогли перезапустити металургiйну галузь.

Боротьба з корупцiєю залишається прiоритетним питанням для ЄС. Зусилля Європейського Союзу здебiльшого будуть спрямованi для тиску на Україну щодо створення спецiалiзованих антикорупцiйних судiв. Реформа має вирiшальне значення, адже нинiшнi суди не використовують розслiдування НАБУ. До того ж, НАБУ обмежене у зборi доказiв через вiдсутнiсть права, скажiмо, на прослуховування телефонних розмов. ЄС та МВФ наполягають на тому, щоб НАБУ було негайно надане таке право, оскiльки це було узгоджено ранiше.

Решта питань, що обговорюються в цьому текстi, пов’язанi з труднощами у встановленнi порядку денного самiту Україна – ЄС та невiдповiдностi взаємних очiкувань мiж Україною та ЄС стосовно змiн у чиннiй Угодi про асоцiацiю.

УКРАЇНА-РОСІЯ

Позитивнi бали: +1

Негативнi бали: -33

Загалом: -32

Резюме відносин

«-32» – така остаточна оцiнка вiдносин України i Росiї. З одного боку, очевидним є начебто прогрес на росiйському напрямку у кiлькiсному вираженнi. Адже останнiй квартал сягнув рекордної оцiнки в «-61» бал. З iншого боку, про жодне полiпшення йтися не може: рiзниця полягає в тому, що минулий перiод був бiльш насиченим за кiлькiстю подiй у цiлому, що автоматично i збiльшувало загальний iндекс. Бiльше того, останнiй квартал в українсько-росiйських вiдносинах позначився кiлькома подiями, якi аж нiяк не можуть свiдчити про будь-яке покращення вiдносин. Ситуацiя на лiнiї розмежування залишалася нестабiльною, новини про загиблих та поранених надходили ледве не щодня. У квiтнi було пiдiрвано автомобiль спостерiгачiв ОБСЄ – загинув громадянин США.

Три мiсяцi, охопленi аналiзом, показали новий тренд у вiдносинах України i Росiї: Київ схвалив рiшення, прийняття яких уникав останнi три роки. Українська влада взяла курс на мiнiмiзацiю, так би мовити, гiбридностi (неоднозначностi) своїх дiй щодо Росiї. Це давало опонентам приводи критикувати владу за слабкiсть перед Кремлем. Так, у травнi вiдбулося перше експертне обговорення законопроекту, який з-помiж iншого визначатиме окупований статус окремих районiв Донбасу, перейменовуватиме антитерористичну операцiю. У квiтнi-травнi з’являються iншi рiшення, на якi гостро реагувала Москва, – передовсiм йдеться про заборону росiйських соцмереж та запровадження мовних квот. Зрештою, Україна внесла змiни до законодавства, визначивши курс держави на приєднання до НАТО. У звiтний перiод знову постало питання про запровадження вiзового режиму для громадян Росiї.

Україна i Росiя отримали першi рiшення Мiжнародного суду ООН i Стокгольмського арбiтражу щодо двостороннiх спорiв. Обидвi сторони iнтерпретували рiшення як власну перемогу. У Москвi дали чiтко зрозумiти, що не збираються виконувати заходiв, передбачених попереднiм рiшенням Гааги – зокрема, йдеться про вiдновлення роботи Меджлiсу. Щодо Стокгольмського рiшення, то «Газпром» попросив не поспiшати з висновками.

Наступнi мiсяцi обiцяють бути не менш напруженими. У вереснi очiкуються спiльнi росiйсько-бiлоруськi навчання «Захiд-2017», якi мають своїм масштабом перевершити торiшнi навчання «Кавказ-2016» (було залучено понад сто тисяч воякiв). Iснують також побоювання, що Кремль може вдатися до агресивних провокацiй для мобiлiзацiї росiйського електорату в ходi президентської кампанiї. Перенесення виборiв у Росiї на 18 березня (день анексiї Криму) може свiдчити про те, що українська карта буде активно використовуватися в ходi перегонiв.

Методологія

Публiкацiя «Аудит зовнiшньої полiтики України. Iндекс вiдносин» заснована на монiторингу та аналiзi подiй у зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками – ЄС, США, Китай, Росiя. Документ готується на регулярнiй основi – щоквартально – для вiдстеження динамiки розвитку ситуацiї. Важливою складовою дослiдження є не лише спостереження експертiв, а й ексклюзивнi iнтерв’ю представникiв української влади, що вiдповiдають за тi чи iншi напрямки зовнiшньої полiтики, вiтчизняних та iноземних дипломатiв.

Загальна оцiнка напрямку – це сума балiв критерiїв, що характеризують даний напрямок протягом звiтного перiоду. Експертна група бере за основу методологiю BISS.