Publication

b-00071842-a-00001992
To the people of the Netherlands/ Aan het volk van Nederland

05:58 PM 24-3-2016

An appeal from Ukrainian civil society to the Dutch people The text is available in English and Dutch

The Ukrainians are commemorating the events which took place in Kyiv exactly two years ago: the pinnacle of the Revolution of Dignity (also known as Euromaidan), bloodshed and deaths of more than a hundred of peaceful protesters.
People in Ukraine first came out onto the streets when it became public that then-President Viktor Yanukovych failed to sign the EU-Ukraine Association Agreement. A week later, after a violent crackdown on protesters, the uprising spread nationwide. Real Revolution of Dignity started when fundamental rights to assembly and freedom of expression were violated by the regime of former President.
If you ask an average Ukrainian what Euromaidan was about, they would say it was about human rights, fighting corruption, and accountability of the government. It was not about the membership in the European Union. It was about Ukraine’s European dream, if by «European» you mean democracy and rule of law.
Revolution of Dignity might seem to be a thing of the past, yet the struggle continues not on the streets but in governmental institutions. Ukrainians desperately need the Association agreement that will provide a crucial roadmap for implementation of high standards of public policy. This is what so many Ukrainians sacrificed their lives for. Ukraine is able to fight corruption, defend human rights and modernize economy without the Association Agreement, but with it the transformation of Ukrainian economy and society will go faster and much more effectively.
Association Agreement was signed not because it was imposed by Brussels and European Union. It was signed because Ukrainian people had the courage to go onto the streets and defend their demands for three long months of winter.
On April 6, 2016 the Netherlands will hold the referendum on the EU-Ukraine Association Agreement. For the Association Agreement to come in force, there is just one step left – voting «Yes» at the referendum in the Netherlands.
Allow us our future.

Alyona Getmanchuk, Director, Think Tank “Institute of World Policy”
Iryna Bekeshkina, Director, Ilko Kucheriv Democratic Initiative Foundation
Ihor Koliushko, Head of the Board, Centre of Policy and Legal Reform
Oleh Rybachuk , Head, NGO “Centre UA”
Oleksii Khmara, Executive Director, Transparency International Ukraine
Yevhen Fedchenko, Co-Founder and Director, StopFake
Sergiy Sydorenko, Editor, NGO “European Pravda”
Bogdan Globa, Executive Director, LGBT organization “Tochka Opory” | Fulcrum
Alya Shandra, Managing Editor, Euromaidan Press
Oleksandra Matviychuk, Head of the Board, Center for Civil Liberties
Anna Golubovska-Onisimova, Chair of the Board, Ukrainian Environmental Non-governmental Organization “MAMA-86”
Oleksiy Matsuka, Head of the Board, NGO “Donetsk Institute of Information”
Andriy Kulakov, Program Director, Internews-Ukraine
Oleksandr Sushko, Research Director, Institute for Euro-Atlantic Cooperation
Tetiana Pushnova, CEO, UKRAINE TODAY
Hennadiy Maksak, Head Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”
Oleksiy Melnyk, Director, Foreign Relations and International Security
Programmes, Razumkov Centre
Dmytro Levus, Director, Center for Social Research “Ukrainian Meridian”
Oleksii Turhan, Vice Director for Social Research “Ukrainian Meridian”
Oleh Lysniy, Vice-president Analytical center “Politics”
Lyudmyla Kozlovska, President, Open Dialog Foundation
Oleksii Pogorelov, General director, Ukrainian Association of Press Publishers (UAPP)
Lada Roslycky, Director of Strategic Communications Ukraine Today
Nataliya Popovych, co-founder, Ukraine Crisis Media Center

De Oekraïners herdenken de gebeurtenissen die precies twee jaar geleden in Kiev plaatsvonden: het hoogtepunt van de Revolutie van de Waardigheid (ook bekend als Euromaidan), wat bloedvergieten en de dood van meer dan honderd vreedzame betogers tot gevolg had.
In Oekraïne gingen er voor het eerst mensen de straat op toen bekend werd dat de toenmalige president Viktor Janoekovitsj besloten had de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne niet te tekenen. Een week later, na een gewelddadige repressie van de protestmarsen, breidde de opstand zich verder uit over het land. Een ware Revolutie van de Waardigheid brak uit toen de grondrechten en vrijheid van meningsuiting werden geschonden door het regime van de voormalige president.
Als je een gemiddelde Oekraïener vraagt waar Euromaidan om ging, zouden ze je zeggen dat het ging om mensenrechten, corruptiebestrijding en de verantwoordingsplicht van de regering. Het ging niet om het lidmaatschap van de Europese Unie. Maar het betrof wel de Europese droom, als je onder “Europees” democratie en rechtsstaat verstaat.
De Revolutie van de Waardigheid lijkt misschien iets uit het verleden, maar de strijd gaat nog steeds door, zij het niet op straat dan toch wel in de overheidsinstellingen. Oekraïne heeft de associatieovereenkomst hard nodig, want het biedt het land een cruciaal stappenplan om een regeringsbeleid van hoog niveau in te voeren. Dit is waar zo veel Oekraïners hun leven voor hebben gegeven. Ook zonder de associatieovereenkomst kan Oekraïne de corruptie bestrijden, de mensenrechten verdedigen en de economie moderniseren, maar mét dit verdrag kan de omslag van de Oekraïense economie en samenleving veel sneller en effectiever plaatsvinden.
De associatieovereenkomst is niet ondertekend omdat dit door Brussel en de Europese Unie is opgelegd. Het werd ondertekend omdat de Oekraïense bevolking gedurende drie lange wintermaanden de moed had om de straat op te gaan om hun eisen kracht bij te zetten.
Op 6 april 2016 houdt Nederland het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Om de associatieovereenkomst in werking te stellen, hoeft er nog slechts één stap gezet te worden: ‘Ja’ stemmen tijdens het referendum in Nederland.
Help ons een betere toekomst te hebben.

Aljona Getmantsjoek, directeur van de denktank “Institute of World Policy”
Irina Bekesjkina, directrice van het Instituut voor Democratisering Ilko Koetsjeriv
Ihor Kolioesjko, bestuursvoorzitter van het Centre of Policy and Legal Reform
Oleh Rybatsjoek, voorzitter van de ngo “Centre UA”
Oleksij Chmara, uitvoerend directeur van Transparency International Oekraïne
Jevhen Fedsjenko, medeoprichter en directeur van StopFake
Sergei Sidorenko, redacteur van de ngo “Europese Pravda”
Bogdan Globa, uitvoerend directeur van LHBT-organisatie “Totsjka Opory” | Fulcrum
Alya Shandra, hoofdredacteur van Euromaidan Press
Oleksandra Matvijtsjoek, directeur van het Centre for Civil Liberties
Anna Goloebovska-Onisimova, voorzitter van de Oekraïense milieu-ngo “MAMA-86”
Oleksij Matsoeka, directeur van de ngo “Donetsk Institute of Information”
Andrij Kulakov, Directeur van het Programma Internews-Oekraïne
Oleksandr Susjko, onderzoeksdirecteur, het Instituut voor Euro-Atlantische samenwerking
Tetiana Pusjnova, de bestuursvoorzitter van UKRAINE TODAY
Gennadij Maksak, Hoofd in het Raad van Buitenlandse Beleid “Oekraïense
Prism”
Oleksij Melnyk, directeur voor de buitenlandse betrekkingen en
programma’s van internationale veiligheid, Razoemkov Center
Dmytro Levus, directeur voor de Centrum Sociaal Onderzoek “Oekraïense
Meridiaan”
Oleksij Turhan, vice-directeur voor de Centrum van Sociaal Onderzoek
“Oekraïense Meridiaan”
Oleg Lysnij, vice-president voor de Analytische center “Politiek”
Ljudmyla Kozlovska, President voor de Fonds Open Dialoog
Oleksij Pogorelov, de algemeen directeur van de Oekraïense Vereniging van de Persdienst Uitgeverijen (UAPP)
Lada Roslycky, directeur aan de Strategische Communicatie van “Ukraine Today”
Natalija Popovytsj, de mede-oprichter, het Crisis Mediacenter van Oekraïne